اطلاعيه کومهله:

 در پاسخ به اتهامات حزب سکولار دموکرات ایرانیان

 

اخیرا آقایان اسماعیل نوری علا و خسرو بيتالهی از جانب حزب سکولار دموکرات ایرانیان و حزب مشروطه ایران اقدام به صدور اعلاميه مشترکی  در مورد سخنان آقای مصطفی هجری مسئول اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران در مصاحبه با کانال تلویزیونی کوردستان ۲۴، کردهاند. این دو نفر مصأحبه مذکور را بهانه کرده و به نمایندگی خود گمارده از جانب مردم ایران به یک سری حملات نامسئولانه و تحریک­آمیز به احزاب مبارز و سابقه­دار کردستان دست زده و با طرح اتهامات واهی و غیرمستند و هراس افکنیهای بی پایه، به شاخ و شانه کشیدنهائی در مقابل مردم کردستان هم پرداخته­اند که از حد آنها بیرون است. آنچه در این اطلاعیه بخصوص جلب توجه میکند لحن اتهام زننده و تند و تحریکآميزی است که در سرتاسر آن بکار رفته است. هیچ اثری از یک انتقاد سالم و سیاسی و هیچ نشانه­ای از تمایل به تفاهم و دیالوگ در این اطلاعیه دیده نمی­شود. بدیهی است که امر پاسخگویی به همه جزئیات و جوانب این اطلاعیه بستگی به تصميم حزب دمکرات دارد. در همانحال در اطلاعيه نامبرده به مسائلی پرداخته شده که جنبه عمومی و اصولی دارند و همین ما را ملزم به پاسخ گویی در دفاع از حقانیت جنبش کردستان، رد و تکذیب اتهامات و محکوم کردن زبان و ادبیات ناسزاگونه این اشخاص میکند.

 

ضمنا دفاع از احزاب کرد، مردم کرد و جنبش کردستان نباید تنها کار کردها باشد. تنها کار کسانی هم نیست که طی این چهار دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی، به انحای گوناگون مورد حمایت و پشتیبانی خالصانه و فداکارانه احزاب کرد قرار گرفته­اند. همه شخصیتها و نیروهائی که آزادی ایران از دست دژخیمان حاکم را می­خواهند و قدر و اهمیت نقش سیاسی کردها را در تحقق این آزادی می­دانند، همه دموکراتهای حقیقی که ایران فردا را آزاد از تبعیض و ستم و با قبول مشارکت همگان می­خواهند، همه کسانی که آلودن و مسموم کردی فضای سیاسی درون اپوزیسیون ایران و تبدیل آن به میدان ناسزاگوئی و شانتاژهای عوامفریبانه را زیانبار می­دانند و برنمی­تابند، آری همه اینان نیز باید در این میانه وظیفه­ای بر دوش احساس کنند.

 

احزاب کردی که از طرف نویسندگان این اطلاعيه این طور به آنها حمله میشود و به بهانه خطر تجزیه­طلبی زمينه برای تبليغات شوونیستی عليه­شان آماده میشود، در طول این چهار دهه تنها نيروی متشکل، ادامه­کار و  همواره فعال عليه سلطه ویرانگر رژیم حاکم بودهاند که باوجود حضور رهبریشان در خارج مرزها، بدنه اصلیشان در داخل جامعه حضور فعال داشته است. تاریخ مبارزه مردم کرد عليه جمهوری اسلامی نیز به همان نخستین روزهای حاکميت این رژیم برمیگردد. فراموش نکنید که کردها بودند که، تحت رهبری همین حزبهای کومه­له و دمکرات، رفراندوم کذائی جمهوری اسلامی را غیردموکراتیک تشخیص داده و آن را بایکوت کردند، کردها و احزاب سیاسیشان بودند که از همان چهل سال پیش دقیقا از یک ایران سکولار، از جدائی دین از دولت، از برابری حقوق زن و مرد، از دموکراسی سیاسی حمایت می­کردند. حزب کومه­له به شهادت تاریخ دهه­های اخیر در واقع حتی قبل از بدست گرفتن قدرت از جانب خمينی و دارودستهاش با این جریان ارتجاعی مرزبندی کرده بود. این حزب بود که مبارزه مدنی و مردمی را در مقیاس اجتماعی در کردستان ایران سازمان داد و این حرکتها را، قبل از خیلی­ها در ایران، به یک شکل معتبر مبارزاتی در جامعه تبدیل کرد. کوچ تاریخی مریوان، راه­پیمائی­های عظیم بین شهری، تشکیل اتحادیه­ها و شوراها و انجمن­های صنفی و فرهنگی و مدنی متعدد، انتخاب آزادانه شورای شهر سنندج و دهها اقدام دیگر نمونه­های این نوآوری مدنی بودند. ورود گسترده زنان به میدان فعالیتهای سیاسی و مدنی و نیز در هیأت پیشمرگ، و بسیاری دست­آوردهای ترقی­خواهانه دیگر مدیون همین حزب کومه­له است. سخن را به درازا نمی­کشیم و این را هم در اینجا یادآور می­شویم که کومه­له جزو معدود جریانات سیاسی آن دوره ایران بود که هرگز از اشغال سفارت آمریکا توسط عوامل جمهوری اسلامی حمایت نکرد بلکه آن را صراحتا به باد انتقاد گرفت و به طور کلی هرگز تحت تأثیر ضدامپریالیست بازیهای جمهوری اسلامی و ستایشگران آن قرار نگرفت.    

 

احزاب کرد نه تنها از حقوق مشروع مردم کردستان پشتيبانی کرده و می­کنند، بلکه همزمان از همه تلاشهای آزادیخوانه مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی نیز طی تمام این چهار دهه حمایت سیاسی و عملی کرده­اند. نمونه­های آن فراوان و غیرقابل انکار است. فقط در مورد حزب کومه­له مختصرا‌ یادآوری کنیم که از همان دفاع از روزنامه "آیندگان" و حزب دموکراتیک ملی ایران، از دفاع از خلق ترکمن صحرا که در راهشان قربانی دادیم تا دفاع از مردم اهواز و بلوچستان، از پشتیبانی از جنبش زنان مخالف حجاب اجباری در همان ابتدای انقلاب تا دفاع از کارگرانی که شوراها و اتحادیه­هایشان را داغان کردند، از دفاع از جنبش دانشجوئی سال ۷۸ تا پشتیبانی از حرکتهای نویسندگان و روشنفکران، ما از هر بارقه جنبشهای اجتماعی عادلانه و آزادیخواهانه در کشور حمایت کرده­ایم. همین سالهای اخیر و با وجود ملاحظات جدی که در مورد جنبش سبز و رهبری آن داشتیم، و این ملاحظات و نقدها را همان موقع و به صراحت بیان کردیم، از آنجا که این جنبش اجتماعی را حرکتی برحق و راهی به سوی تغییر ارزیابی می­کردیم، مورد حمایت سیاسی و عملی قرار دادیم. بارها و بارها کردستان، تحت رهنمود و رهبری همین احزاب، پشت و پناه مبارزان مخالف جمهوری اسلامی بوده و به این نقش خود هم واقف بوده است.

 

اطلاعیه دونفره به نظر می­رسد تماسهای احزاب کرد با مجامع بین­المللی را به ویژه آماج حمله قرار داده و حکم هم صادر کرده است که خلق کرد و أحزاب آن حق چنین تماسهائی را ندارند. در تمام چهار دهه اخیر به دلائل کاملاَ روشن کردها حضور در مجامع بین­المللی را ضروری تشخیص داده­اند و این اولین بار نیست که آقایان مصطفی هجری و عبدالله مهتدی و یا سایر نمایندگان این أحزاب در این گونه مجامع شرکت می­کنند. در تمام مدت این چهار دهه کمتر کسی نسبت به این تلاشها از جانب احزاب کرد اعتراض کرده و برحق بودن آنان را در این راستا مورد تردید قرار دادهاست. احزاب کرد افتخار کردهاند که حمایت و همدلی  جهانی را نیز برای مبارزه حقطلبانه مردم خود جلب کنند و از این پس نیز به این تلاشها ادامه خواهند داد. أحزاب کرد عضو جنبش بین­المللی سوسیال دموکراسی بوده و در «انترناسیونال سوسیالیست» عضو هستند و درواقع تنها اعضای ایرانی این مجمع بزرگ بین­المللی می­باشند. حزب کومه­له در «ائتلاف پیشرو» که یک تجمع جهانی دیگر أحزاب پیشرو با حضور گسترده أحزاب اروپائی است نیز حضور دارد. حزب کومه­له و نیز دیگر أحزاب کرد بارها در پارلمانهای کشورهای گوناگون اروپائی، پارلمان اروپا و همچنین کنگره و سنای آمریکا به تنهائی یا همراه با تشکل­ها و احزاب دیگر حضور پیدا کرده­اند. ملاقات با اعضای پارلمانها و نمایندگان کنگره و سنا و نیز دیدار با وزارت خارجه خیلی از این کشورها نیز راز سر به مهری نیست که این احزاب تاکنون پنهان کرده باشند. برعکس، ما خود این فعالیتهای سیاسی را اعلام کرده­ایم، زیرا آنها را بخشی از وظائف خود به شمار می­آوریم. ناگفته نماند در شرایطی که احزاب و گروههای سياسی سرتاسری در ایران بسيار محدود، پراکنده و ناتوان از دست یازیدن به یک مبارزه و کمپین موثر عليه رژیم حاکم بودند، این احزاب کرد بودند که علاوه بر طرح مصایب و مشکلات کردها توجه افکار عمومی و نهادها و موسسات بينالمللی را به وضعيت ناگوار عموم مردم ایران و نقض فاحش حقوق بشر در تمام کشور جلب کرده و از ضرورت تغییر نظام دیکتاتوری توتالیتر مذهبی حاکم و گذار ایران به دموکراسی سکولار و تکثرگرا را  مطرح کرده­اند.

 

هردو امضاکننده در اطلاعیه نامبرده با صراحت هدف از تشکيل و سپس اتحادشان را از جمله «خنثی کردن اقدامات تجزیهطلبانه عليه تمامیت ارضی کشور» بيان کرده­اند. هراس­افکنی برای کسب نیرو سیاستی است غیراخلاقی و زیانبار، اما به هرحال شناخته شده که آقایان نیز به آن متوسل شده­اند.  گرچه سیاستها و مواضع حزب ما بارها و با شفافیت کافی بیان شده، با اینهمه یک بار دیگر حزب کومهله کردستان ایران لازم می­داند ضمن تأکید مجدد بر حق ملت کرد در ایران برای تعیین سرنوشت خود،اعلام کند که هدف آن تحقق یک ایران دموکرات، سکولار، تکثرگرا و فدرال است که در آن حقوق ملیتهای گوناگون و از جمله خلق کرد در قانون اساسی آینده به رسمیت شناخته شده باشد. نه فقط حزب کومه­له کردستان ایران بلکه احزاب متشکل در «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران» که در ماههای اخیر تشکیل شده است نیز با اختلافات اندکی همین هدف را مضمون برنامه سیاسی خود قرار داده­اند. جنجالسالاری و هراس­افکنی در مورد خطر تجزیه طلبی، بویژه در شرائطی که مردم ایران در گسترده­ترین شکل برای ایجاد تغییرات اساسی و به زیر کشیدن حاکمیت جمهوری اسلامی به میدان آمده­اند، تنها در خدمت مسموم کردن فضا و ریختن آب به آسیاب جمهوری اسلامی خواهد بود. کما اینکه ناسزاگوئی نامسئولانه اخیر آقای نوری علا در حمله به آقای کریم عبدیان، فعال شناخته شده حزب همبستگی مردم اهواز، که ایشان را «نجس» خوانده بود، نیز جز مسموم کردن فضای سیاسی بحث و دیالوگ در میان اپوزیسیون ایران معنای دیگری ندارد و از نظر ما محکوم است.

 

در خاتمه باید از نویسندگان اطلاعیه مزبور و همفکران احتمالیشان خواست که پنبه­ها را از گوششان درآورند و توجه کنند که مسأله کرد نه فقط در ایران بلکه در چندین کشور منطقه نیز به یکی از مسائل مهم سیاسی تبدیل شده است و همین امر رویکرد جدیدی را از همه بازیگران سیاسی این کشورها طلب می­کند. مبارزات طولانی کردها در هرکدام از این کشورها بتدریج موجب کسب دست­آوردهای قابل ملاحظه­ای برای این ملت ستمدیده شده و نقش مثبت آنها در خاورمیانه ستایش و به رسمیت­شناسی جامعه بین­المللی را نیز به همراه داشته است. به­علاوه، جهان کنونی با انقلاب ارتباطات و رسانه­ها و نیز با پیشرفت چشمگیر گفتمان دموکراسی­خواهی و حقوق بشر و عالمگیر شدن این گفتمان، نگرش همگانی از جمله در ایران را تغییر داده است. همه این عوامل، دیگر جای چندانی برای تداوم سیاستهای تاکنونی سرکوب و تبعیض و نادیده گرفتن خلق کرد، برای هر نظام سیاسی آینده در ایران، باقی نمی­گذارد. نه فقط لاشه جمهوری اسلامی بلکه سیاستهای آن رو به پایان است و کومەله و نیز دیگر احزاب کردی از این پس نيز در ادامه نزدیک به چهار دهه مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی برای کسب حقوق مشروع خلق کرد و ایجاد یک ایران آزاد و دموکرات و فدرال، به تلاشهای خود برای کسب بيشترین حمایت و پشتيبانی بينالمللی از این اهداف ادامه خواهند داد. در همان حال کومهله از تلاش خود برای ایجاد یک اتحاد وسیع از همه نيروهای مترقی و آزادیخواه و پایبند به دموکراسی و حقوق بشر برای تحقق این اهداف باز نخواهد ایستاد.

 

 

 

حزب کومهله کردستان ایران

۶ ژوئیه ۲۰۱۸

۱۵ تير ۱۳۹۷

 

 
2259 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:04:06/07/2018