اطلاعیه دبيرخانه کومەله در باره خنثی کردن اقدام تروریستی جمهوری اسلامی


 

بعداز ظهر روز شنبه ۹ مردادماه برابر با ۳۰ دسامبر امسال هنگاميکه پیشمرگان و اعضا کومەله سرگرم  آمادگی برای برپایی مراسم پیوستن جمع دیگری از جوانان مبارز کورد بە این حزب بودند، توطئه تروریستی دیگری ازجانب جمهوری اسلامی عليه کومەله کشف شد. اینبار دستگاه ترور رژیم جمهوری اسلامی با مستقر کردن سه بومب قوی جادهای، عملیات منفجر کردن کاروان اتومبیلهای کومەله در کنار جاده در نزدیکی ورودی مقر اصلی پیشمرگان کومەله را  طرحریزی کرده بود.

 

پیشمرگان کومەله بلافاصله نيروهای امنيتی حکومت اقليم را باخبر کردند که بلافاصله  تيم مخصوص حنثی کردن بمب را به محل اعزام کردند. تيم مزبور موفق شدند دو عدد از بمبها را خنثی کرده و سومی را از راه دور منفجر سازند (که جای خود دارد به همين مناسبت از زحمات این عزیزان قدردانی شود). بدین ترتيب از یک حادثه تروریستی که میتوانست جان انسانهای زیادی را قربانی سازد جلوگيری شد.

 

جا دارد یادآوری کنيم که دوسال قبل نيز عوامل جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۷ی مرداد ۱۳۹۴ با کمک یک نفوذی چندین بمب را در یکی از ساختمانهای محل کار تعدادی از کادرهای کومەله جاسازی کرده که قبل از اقدام به منفجر کردن آنان در نتیجه هوشیاری پيشمرگان و تیم امنیتی کومەله آن توطئه نیز نافرجام ماند.

 

در خاتمه باید بگوئیم که طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی نخواهد توانست خللی در اراده پولادین کومەله وارد کرده و برعکس صفوف ما را در راه تحقق خواستههای برحق جنبش حق طلبانه خلق کورد و اهداف والا و انسانی کومەله مصمم تر خواهد کرد.

دبيرخانه کمیته مرکزی حزب کومەله کردستان ایران

۱۰ دی ۱۳۹۶

۳۱ دسامبر ۲۰۱۷
1474 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:06:31/12/2017