اطلاعیە حزب کومەلە دربارە  استقبال بی سابقە اقشار مردم کردستان از پیکر کاک ابوبکر معروفی

اطلاعیە حزب کومەلە دربارە

 استقبال بی سابقە اقشار مردم کردستان از پیکر کاک ابوبکر معروفی

متاسفانه صبح روز ٢٧آبان(١٧ نوامبر) راننده فداکار و دلسوز بوکانی که جهت کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه، قصر شیرین، مناطق سرپل و ثلاث باباجانی رهسپار شده بود، در یک صانحه ڕانندگی جانش را از دست داد .

بعد از اینکه رژیم جمهوری اسلامی با قبول نکردن کمکهای بشردوستانه بین المللی بی تفاوتی خود را نسبت به مردم کرمانشاه نشان داد، مردم کردستان ایران (روژهلات) شروع به جمع آوری کمکهای مردمی از همه شهرها و روستاها و انتقال این کمکها بە دست زلزلەزدەگان کردند و کاک ابوبکر یکی از هزاران داوطلب فداکار و دلسوز کورد بود که در این حرکت انساندوستانه شرکت داشت.

پس از این رویداد و هنگام بازگشت پیکر کاک ابوبکر به بوکان همه شهرهای کردستان از جمله روانسر،جوانرود، کامیاران، دهستان ماراب، سنندج در حرکتی ملی بە نشانە اتحاد و همدلی عموم مردم کردستان از پیکر کاک ابوبکر پیشوازی به عمل آوردند.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن ابراز همدردی را با مردم زلزلەزده کردستان، مراتب تسلیت خود را نسبت به شهادت ابوبکر معروفی به خانواده شهید ابوبکر و همه مردم کردستان ابراز میکند و از همه مردمی که در تشییع جنازه ایشان شرکت نموده اند کمال تشکر را دارد. همچنین حزب کومەلە با قدردانی از این موضع تاریخی مردم کردستان در برابر این بلای طبیعی و زلزلەزدەگان کرمانشاە، قصر شیرین، سرپل، ثلاث و سایر مناطق اطراف بر این باور است کە این جنبش نشان داد کە کردستان ایران (روژهلات) علی رغم توطئەهای قریب بە ٤ دهە گذشتە رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقە و عدم همبستگی در میان ملت کورد در این بخش از کردستان، ملتی هوشیار، متحد، همبستە، همسرنوشت و هم موضع می باشد.

 

دبیرخانە کمیته مرکزی حزب کومەله کردستان ایران

٢٧ آبان ١٣٩٦ خورشیدی

١٧ نوامبر ٢٠١٧ میلادی
1193 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:27:21/11/2017